Uzly a uzlování

Uzly používané při drhání

Co se vlastních uzlů týká, nepoužívá se při drhání mnoho různých uzlů a prakticky všechny jsou známé z jiných oborů - mnohdy však mají svá vlastní jména. To, co je na drhání zvláštní, je výsledek vázání ne jediného uzlu, ale řady uzlů, jejich kombinace, způsob uvázání, dotažení, použitý materiál, barevné ladění jednotlivých vázacích pramenů, atd. Každý výrobek je jiný, i když jej uváže znovu tentýž člověk.

Protože v drhání mají uzly jiná pojmenování než při samostatném uzlování, budu používat jména drhací, aby "drhači" rozuměli. Pokud to bude potřeba nebo vhodné, uvedu i pojmenování z uzlování, aby zase "uzlovači" z toho něco měli a věděli o čem je řeč.

Zpestřením vzorů je navlékání korálků, válečků a podobných předmětů na osnovní nitě.

Ikonka uvedená před jménem uzlu odkazuje do vzorníku s ukázkami vzorků uvázaných z příslušného uzlu.

Základní uzly

Připevňovací uzel = liščí smyčka

Jak vyplývá z názvu, tento uzel se používá k navazování vázacích nití na nosnou vodorovnou (většinou) osnovní nit, tyčku, kroužek, tkaninu nebo nějakou jinou drhanou šňůru. Odlišuje se přední a zadní uzel podle toho, zda po dotažení liščí smyčky ohyb křížící vázací prameny je za nimi (zadní) nebo před nimi (přední).

Obyčejný uzel = očko

Obyčejný uzel je nejjednodušší uzel vázaný na vázací niti. Nepoužívá se samostatně, ale jako součást jiných uzlů, například perličkového uzlu.

Přední (zadní, kroužkovací) uzel

Uzel slouží k ovazování různých drátěných ok a rámečků, proto se mu říká také kroužkovací. Jeho opakováním se vytváří například frivolitkový, spirálový nebo řetízkový uzel.

Uzel je tvořen smyčkami z vázací nitě. Podle toho, zda smyčka vede napřed před nebo za vázací nitě, odlišujeme přední nebo zadní uzel. Zde je přední uzel.
A zde zadní uzel.

Řetízkový uzel I

Řetízkový uzel je tvořen smyčkami (z pohledu vazačů uzlů závity) vázanými střídavě jednou nití okolo druhé a druhou nití okolo první. Pracovní (vázací) nit a vodicí (osnovní) nit si tedy pravidelně mění své role po každé smyčce.

Ripsový (žebrový, gobelínový) uzel

Ripsový uzel je základním uzlem pro vytváření vodorovných, svislých nebo šikmých linií a pro husté vyplňování ploch. Jedná se o lodní smyčku uvázanou jednou vázací nití okolo nitě osnovní, vodicí. Oproti normálnímu uzlování je lícová strana ta, kde nedochází ke křížení závitů vázací nitě. Přitom vázací pramen vstupuje do uzlu shora (vodorovné nebo šikmé linie) resp. ze strany (svislé linie) a vystupuje dolů resp. na druhou stranu, aby se mohl účastnit na vázání další linie. Pokud je ripsový uzel použit na vytváření svislých linií, říká se mu gobelínový uzel.

Gobelínový uzel

Je zvláštním případem ripsového uzlu. Opět jde o lodní smyčku, ale uvázanou však okolo svislé osnovní nitě.

Frivolitkový (poutkový) uzel

Jak název uzlu napovídá, uzel je převzat z frivolitkové krajky a docela úspěšně se do drhání začlenil. Uzel slouží hlavně k vytváření linií ve vzoru a ve složitějších variantách k vytváření plochých pásků. Uzel je také základem pro jiné uzly.

Jedná se o liščí smyčku (z pohledu drhání o přední a zadní uzel, v dalším kroku zadní a přední uzel) vázanou kolem vodící nitě.

Plochý uzel = ambulanční spojka

Tento uzel nejčastěji slouží k vytváření pásků a proužků, to když je úplně dotahován k vodícím pramenům. Tak se uvazují třeba nožičky zvířátek, sloupky k závěsům, pásky přes rameno ke kabelkám či taškám. Také se často používá k vytváření a volnému vyplňování ploch, v tom případě nejsou uzly dotahovány pevně k sobě, ale je mezi nimi necháno trochu volného prostoru. V základu se jedná o ambulanční uzel uvázaný dvěma prameny okolo dvou jiných. Často je uzel vázán více prameny a ještě častěji okolo více než dvou vodicích pramenů.

Váže se tak, že jednou krajní vázací nití horem překřížíme nitě vodicí a podvlékneme ji pod druhou vázací. Pak druhou vázací podvlékneme pod vodicími a vytáhneme ji nad ohybem, kterým vede první vázací nit nad vodicí.
Celý postup zopakujeme ještě jednou s tím, že horem přes vodicí nitě musí jít stejná vázací nit jako v první fázi.
Nakonec obě části dotáhneme k sobě.

Spirálový uzel = křížová spojka

Tento uzel se používá hlavně k vytváření pásků a proužků jako jsou různé závěsy pro květináče, misky a podobně. Podobně jako plochý uzel jej lze uvázat z více pramenů (prakticky se nepoužívá) nebo okolo více vodicích nití. Pokud uvážete řadu těchto uzlů za sebou, vytváří úhlednou dvojitou spirálu kolem vodicích nití.

Váže se podobně jako plochý uzel, ale druhá fáze se váže opačně.
Horem přes vodicí nitě musí jít ta vázací nit, která vede v první fázi spodem pod vodicími nitěmi.
Nakonec obě části dotáhneme k sobě.

Pikotka, pikot (mašličkový uzel)

Nejedná se o uzel v pravém slova smyslu. Jedná se o takový způsob uvázání základního uzlu (většinou plochého, ale i frivolitkového nebo jiného, invenci se meze nekladou), kdy vzniká volný ohyb mezi dvěma částmi uzlu. Pikotku demonstruji na plochém uzlu: uvážeme pod sebe dva ploché uzly, ale nedotáhneme je těsně k sobě, nýbrž mezi nimi necháme kousek vodicích nití. Pak druhý plochý uzel posuneme nahoru k prvnímu, takže vznikne volná smyčka – pikotka.

Další uzly

Jednoduchý (slovácký, cihlový, tkalcovský) uzel

Jedná se o obyčejný uzel, očko, vázané okolo vodicí nitě.

Josefínský (kličkový) uzel = Josefínský uzel

Uzel se používá jako výrazný ornamentální prvek (zvlášť pokud je vázán z více paralelních vázacích nití) nebo k vytváření pásků a řemínků.

Vytvoříme horní závit nad druhou vázací nití, kterou pak provlékneme podle návodu.
 

Listový (provlékaný) uzel

Uzel dostal své jméno podle toho, že jej lze přiblížením osnovních nití na koncích vazby (při opakování několika uzlů po sobě) a jejich vzdálením uprostřed vazby vytvarovat do tvaru lístků.

Jedná se o modifikaci plochého uzlu, kdy osnovní nitě jsou od sebe rozděleny a každá prochází jinou částí uzlu. Po první fázi nastávají dvě možnosti.
Tato je správně: vázací nit, která vede na kraji nahoře, musí ve druhé fázi křížit vodicí nitě opět horem, a opačně:
Ale ani opačná varianta, kdy vázací nit, která vede na kraji dole, musí ve druhé fázi křížit vodicí nitě horem, není k zahození.

Vinutý (uzlinka) = převinuté očko

Tento uzel se většinou váže na koncích, třásních a podobně. Vytváření vzorů se účastní jen výjimečně. Jedná se o převinuté očko, tedy obyčejný uzel, který má volný konec provlečen vícekrát (zde 2x).

Perličkový uzel

Perličkový uzel je kombinací obyčejného uzlu uvázaného z vodicích nití s uzlem plochým, který je uvázán vázacími nitěmi okolo něj.

Turecký uzel = turban 3p-5o

Turecký uzel se váže jedinou nití jako jeden z turbanů (3p-5o), ale je rozložen do plochy. Můžete pochopitelně použít i jednodušší turbánek (3p-4o) nebo jakýkoli jiný..
Pokud potřebujete "kolečko", můžete provléknout ještě podél druhého konce, získáte pěknou kytičku.

Korunkový (čínský) uzel = uzel dobrého skutku

Pro postup vázání se podívejte na uzel dobrého skutku. V drhání se uzel často váže více nitěmi najednou.

Orientální uzel I

Uzel je vázaný jedinou nití (lze ale vázat několika paralelními nitěmi).

Orientální uzel II

Uzel je vázaný jedinou nití (lze ale vázat několika paralelními nitěmi).

Orientální uzel III

Pokud potřebujete použít dvě vázací nitě, můžete vyzkoušet tento složitější uzel. Rovněž jeho objem můžete zvětšit uvázáním z několika paralelních nití. Podívejte se na popis uzlu v běžných uzlech.

Vázání zahájíme přezkou na jedné vázací niti.
A vpleteme do ni druhou přezku z druhé vázací nitě.

Perský uzel

Slouží při výrobě nástěnných koberců, váže se přes dvě vodicí nitě nití třetí, nově vkládanou do osnovy. Zvětšuje počet nití ve vazbě. Přidávaná vázací nit může mít i jinou barvu.

Farmaceutický uzel

Uzel patří mezi uzly vázané jednou nití. Uzel víc vynikne a bude i plastičtější, pokud jej uvážete více nitěmi.

Uvážeme očko a volným koncem do něj vevážeme ještě jedno očko.
Hotový uzel:
A abyste měli představu o jeho tvaru z více nití:

Křížový uzel

Řetízkový uzel II

Korálkový (válečkový) uzel

Jedná se o plasticky vytvarovaný pásek z plochého uzlu.

Tvídový (rýžový) uzel

Varianta dvou ripsových uzlů vázaných pod sebe, přičemž jeden je vázán na vodicí nit vedenou diagonálně zleva doprava a druhý na nit vedenou zprava doleva.

Japonský uzel

Je konkrétní kombinací několika plochých a řetízkových uzlů.