Uzly a uzlování

Splétání - scoubi, scoubido, scoubi do

Úvod, používaný materiál

Tato stará technika se u nás nově rozšířila celkem v nedávné době, (aktuálně bych to nazval hitem) ačkoli já jsem se s ní setkal coby klučík již před takovými 30 lety. Tenkrát jsme ovšem nepoužívali koupené barevné a speciálně k tomu určené bužírky (scoubi), ale různé barevné provázky nebo dokonce zvonkový drát. (Kdo dnes ze školáků ví, co to je? Tenkrát to věděli všichni.) Ale to je pokrok a obchod, který jím hýbe, a ten zastavit nejde.

Tuto techniku můžete najít rovněž pod dalšími jmény: scooby-doo, boondoggle, craftstrip, craftlace, lanyard, gimp, plastic lacing a možná i dalšími. Obecně se nepoužívají ke splétání pouze bužírky, ale jak naznačují ostatní jména, také různé ploché řemínky a pásky. Silně pochybuji, že v době vzniku této techniky plasty a tím spíše nějaké bužírky z nich byly k dispozici, takže lze předpokládat, že právě pásky jsou původně používaným tvarem. A jistě nebyly plastické, ale z různých střívek, kožek, vláken či jiných přírodních materiálů.

V zahraničí je možné koupit celé sady pro splétání, ty obsahují kromě pásků či bužírek (které jsou v prodeji u nás) i další pomůcky jako například bodce pro vytváření prostoru mezi již spletenými prameny. Některé pletence jsou na plochých páscích hezčí než na bužírkách.

Pozor: K u nás kupovaným bužírkám (se zahraničními nemám zkušenost) bych měl jednu připomínku. Jeden koupený svazek často obsahuje bužírky různých průměrů, i od jedné barvy. Dokonce i jeden pramen svůj průměr může po délce měnit. Pečlivě proto vybírejte pro vázání prameny stejného průměru. Zvlášť v hranatých pletencích je i velmi malý rozdíl patrný a někdy i do očí bijící. Ve Spirálách a podobných vzorech se malý rozdíl při pečlivém vázání dá ukrýt.

Základní postup

Vlastní splétání je jen opakování v podstatě téhož uzlu. Hlavně se používá Uzel dobrého skutku, který vázaný ze 4 pramenů (2 bužírek přehnutých na polovinu) vytváří oblý nebo čtyřhranný pletenec. Obecně se jedná o suk ze tří, čtyř, ... pramenů. (Přehled prvků, pletenců, nápadů a rad pro scoubi uvádím v samostatném seznamu, rovněž samostatně je uveden seznam dalších pletenců.)

Po uvázání prvního uzlu pak pokračujete uvázáním dalšího tak, že postupně berete všechny prameny (postupně v jednom směru) a překládáte je přes dříve uvázaný uzel a dříve přeložený pramen. (První přeložení nebude přes žádný pramen, ale jen přes uzel, naopak poslední pramen nebude jen přeložen, ale zasunete jej pod ohyb z prvního pramenu.

To, zda pletenec bude oblý nebo hranatý, závisí na tom, zda pramen překládáte do stejného směru, v kterém tvoří předchozí uzel (k sousednímu prameni, který v předchozím uzlu byl tímto pramenem překřížen) nebo diagonálně (k sousednímu prameni, který tímto pramenem v předchozím uzlu překřížen nebyl). Popis se zdá složitý, ale očíslujete-li si prameny 1-4, pak v prvním případě křížíte stále například 1,4 a 4,1, v druhém pak 1,4, pak 1,3, ... V prvním případě vzniká pletenec hranatý, ve druhém má kruhový průřez. Samozřejmě je možné vázat chvíli hranatý a pak pokračovat oblým nebo obráceně.

Pochopitelně se používá i jiné množství základních pramenů, ale nejběžnější jsou právě 4, mohutnější pletence se vytvářejí ze 6 nebo osmi pramenů. Ze 6 či 8 pramenů lze také vytvářet pletence obdélníkových průřezů, čímž se opět rozrůstá variabilita vzorů a tvarů. Jako zvláštnost uvádím ukázku ze 3 pramenů, na kterou jsem v žádných příkladech a literatuře zatím nenarazil. Je to nejmenší počet pramenů, z kterých lze vázat tento typ pletence.

Důležité je každý uzel pečlivě, stejnoměrně a silně zatáhnout ještě před tím, než nad ním začnete vázat uzel další.

Vhodným skládáním barev se vytvářejí různé vzory a tvary, různé tvarování nesvázaných konců pak vytváří nožičky, chapadla, atd. a pokud jimi prostrčíte tenký drátek, můžete je i tvarovat a svůj tvar si zachovají. Doplňkem mohou být například korálky různých barev a velikostí třeba pro znázornění hlavičky, očí nebo tlapek zvířátek.

Zahájení, začátky

Protože všechny pletence scouby jsou jako jediný kus, musíte nejdříve začít spojením všech pramenů dohromady. Možností je více, každá se hodí pro jiný účel a každý začátek vypadá jinak. V neposlední řadě také závisí na tom, kolik pramenů budete k vázání potřebovat, kolik používáte barev a v jakém pořadí mají barvy v pletenci jít za sebou.

Následující příklady a návody neberte jako dogma, vesele zkoušejte své vlastní nápady, přemýšlejte o jiných počtech pramenů, a podobně. Jistě najdete i spoustu dalších možností.

Zahájení - uzel

Nejjednodušší způsob vychází z prostého uzlu vázaného postupně nebo najednou na všech nebo na vybraných pramenech. To je opravdu jednoduché. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že vzhledově se rozhodně nejedná o nějakou perlu. Používají jej většinou začátečníci nebo se používá ve chvílích, kdy uzel má svůj účel, například vytvoříme tak očko, za které má výrobek viset, je potřeba přesné pořadí barev, které nelze docílit jiným zahájením, ... Třeba uzel lze uvazovat na zdvojených pramenech. Možností je celá řada a nepochybně je neukážu všechny. Ne, že bych nechtěl, ale určitě mě nenapadnou a také musím nechat něco pro Vaši invenci. Následující obrázky snad není potřeba nijak komentovat.

Například poslední ukázku lze použít pro pletenec z libovolného počtu pramenů a na začátku nebude žádný pramen, který by venkem křížil všechny ostatní prameny a tím narušoval pravidelnost křížení. Pokud byste použili některý splétaný začátek, dostanete zřejmě celkem nevzhledný výsledek, zvlášť při odlišné barvě podélného pramene.

Zahájení spletením

"Profesionálové" začínají přímo uzlem, který již tvoří pletenec. Zde rozdělím postupy podle počtu pramenů. Ne, že by první postupy nešly aplikovat i na větší počet pramenů, ale je to zbytečně pracné a nepřehledné.

Pokud chcete mít možnost plést na obě strany nebo konce budete potřebovat k něčemu jinému (ozdobné zakončení, ...) a nemáte více než 4 prameny, můžete každý pramen přeložit na polovinu a všechny je do sebe zasunout.

Pokud je pramenů více nebo potřebujete takové zakončení, na kterém není patrný konec žádného pramenu, musíte použít uvázání uzlu prakticky stejným postupem, který budete používat při vlastním pletení.

Zahájení - 4 prameny, čtverec

Překřižte prameny přes sebe, pak jeden ze spodních pramenů přehněte přes sousední horní a pokračujte stejně ostatními prameny. Poslední pramen zastrčte do ohybu prvního překříženého pramenu. Na závěr vše pečlivě utáhněte.

Tento postup dává proti sobě stejné barvy. Pokud je potřebujete mít vedle sebe, můžete začít třeba tak, jako na následujícím obrázku a pak pokračovat normálním zapletením uzlu jak je na předchozích obrázcích. Musíte však dát pozor, abyste začali na správnou stranu. Na následujícím obrázku tedy budete muset začít levým modrým pramenem nahoru, protože dolů by se uzel rozpadl.

Zahájení - 6 pramenů, obdélník

Zahájení - 6, 8, ... pramenů, oblé

Pro oblé (a nejen ty) pletence ze 6 a více pramenů se může hodit některý z následujících začátků. Pro více než 6 pramenů musíte věnovat trochu trpělivosti uvázání prvního uzlu a dotažení, prameny se pletou a hůř se mezi nimi orientuje.

Jednotlivé ukázky se liší výslednou barevnou kombinací v pletenci (pořadí barev) a tvarem konce. Všechny lze splétat oblým pletencem, to znamená křížením přes dříve přehnutý pramen. Jistě sami najdete další možnosti úvodního překřížení.

Můžete také prameny rozdělit do dvojic a uvázat začátek ze 3 zdvojených pramenů. Jen musíte dát pozor na to, jak prameny na začátku křížíte, aby se uzel nerozpadl. Tento začátek je výhodný pro svou jednoduchost a snadné zatažení prvního uzlu. Tento začátek je vhodný zejména pro oblé pletence ze sudého počtu pramenů.

Zahájení - 8, 10, ... pramenů, obdélník

Princip tohoto začátku je stejný jako začátku obdélníku ze 6 pramenů. Jen napříč přidáme další jeden nebo více pramenů. Je to trochu náročnější na orientaci (zvlášť při stejných barvách pramenů) a občas se může zdát, že 2 ruce jsou málo. Jde však jen o cvik.

Zahájení - 8 pramenů, čtverec

Překřížíme 2 a 2 prameny a pak vezmeme oba spodní (všechny 4 jejich konce) a přehneme je na opačnou stranu. Pak vezmeme jeden křížící konec a střídavě jej provlékáme nad, pod, nad a pod prameny. Totéž uděláme i s dalšími třemi prameny.

Zahájení - 12 pramenů kříž, drážkovaný

Tento základ drážkovaného pletence se začíná stejně jako obdélníkový z 8 pramenů. Pak se k základu doplní na každou stranu obdélníku další 4 prameny.

Povytáhneme na jedné straně ohyb prostředního pramene.
Pod povytažený ohyb podložíme nový pramen, ohneme jej a zastrčíme do povytaženého ohybu. (Pravý zelený vede přes a pod modrý pramen, není to dobře vidět.)
Pak druhý konec podloženého pramene vsuneme znovu do ohybu.
Otočíme vazbu o 180 stupňů, povytáhneme zase prostřední ohyb a uděláme totéž jako v předchozím kroku (růžový pramen).

Ukončování

Ukončování pletenců je stejně pestré jako jejich zahájení. Nejčastěji se jen čistě odstřihnou konce vycházející z posledního uzlu. Ale v podstatě nic nebrání použití například libovolného koncovacího uzlu (hvězda, rubín, ořech, MWK, ...) nebo uvázání očka z pramenů, které byste jinak odstřihli. Jen pro inspiraci:

Hlavně při vytváření postaviček a zvířátek se jednotlivé prameny nechávají trochu delší a na konci každého pramenu se uváže například jednoduchý uzlík, který představuje tlapku. Pokud ještě do bužírky vložíte drátek, můžete nožičku či chapadélko různě tvarovat.